środa, 11 lipca 2012

O BABIN 2.0 jeszcze nie pisaliśmy...

A powinniśmy! :-)

BABIN 2.0 to blog redagowany przez Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Biblioteki Narodowej, prezentujący analizy wybranych artykułów z bieżących, zagranicznych czasopism naukowych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Daje wspaniałą informację o najważniejszych i najciekawszych nowościach w tych dyscyplinach nauki.

Redakcja BABIN tak pisze o blogu:

Naszym celem jest informowanie o treści najciekawszych i najlepiej charakteryzujących nowe kierunki badań publikacji pojawiających się w światowym piśmiennictwie fachowym, pochodzących z najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej tytułów (ok. 150 czasopism w 6 językach, z ponad 20 krajów).


W doborze uwzględnia się prace relacjonujące aktualne tendencje, metody i doświadczenia we współczesnym bibliotekarstwie światowym, dokumentacji i nauce o informacji oraz stan i postęp fachowej wiedzy bibliotekarskiej, bibliograficznej i bibliologicznej. Do BABINu typowane są również artykuły sygnalizujące kierunki zmian w technologii, dotyczące mediów, publikacji elektronicznych, upowszechniania Internetu i sposobu funkcjonowania bibliotek w erze cyfrowej, omawiające tendencje kulturowe i społeczne oraz akty prawne istotne dla pracy bibliotek.


W jednym z ostatnich artykułów przytaczanych przez BABIN przeczytaliśmy o tym "Jak mogłyby wyglądać biblioteki i dlaczego nadal ich potrzebujemy". Tekst przygotowany przez Małgorzatę Waleszko oparty jest na artykule z "Library Hi Tech News" – Vol. 29, nr 4 (2012) i pokazuje przykłady najbardziej innowacyjnych europejskich bibliotek, które po reorganizacji cieszą się dużym uznaniem  swoich użytkowników, oferują im bowiem nowy model usług dostosowanych do wymogów i wyzwań współczesnego świata.
Jedną z takich nowoczesnych placówek jest Miejska Biblioteka w Malmö, która realizuje strategię Darling Library. Zakłada ona zatracie granic miedzy biblioteką a światem zewnętrznym i stworzenie ultranowoczesnego, przyciągającego różnego typu odbiorców centrum kultury i wiedzy, spełniającego rolę tzw. trzeciego miejsca (obok domu i pracy), czyli ogólnodostępnego, niedrogiego punktu spotkań, i stanowiącego scenę, na której stale coś się dzieje (warsztaty, spotkania, prezentacje itp.) i które współtworzą użytkownicy. Przy rekrutacji personelu do placówki dopuszczono nabór specjalistów z różnych dziedzin, nie zatrudniono bibliotekarzy, gdyż nie rozumieli nowego sposobu myślenia. Bardzo pouczające! I trochę też smutne... Na pewno jednak potrzebna jest zmiana myślenia o funkcji i roli współczesnych bibliotek...

W BABIN 2.0 przeczytacie dużo więcej interesujących i ważnych tekstów. (bm)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...