poniedziałek, 11 lutego 2013

Archiwa Przełomu - uczestniczymy w projekcie

Po długiej nieobecności - za co bardzo przepraszamy naszych wiernych Czytelników - wracamy.  W nowej szacie graficznej i z nowymi pomysłami.

Dziś przeczytajcie o projekcie, w którym bierzemy udział, o "Archiwach Przełomu".

Wspólne przedsięwzięcie Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP ma na celu zebranie, opracowanie, zdigitalizowanie oraz umieszczenie w sieci we wspólnym katalogu dokumentów archiwalnych odnoszących się do lat transformacji ustrojowej w Polsce. Dokumenty te, dziś rozproszone, zostaną w ten sposób udostępnione szerokiemu gronu odbiorców - wszystkim zainteresowanym najnowszą historią Polski.

W „Archiwach Przełomu” znajdą się materiały obrazujące drogę Polaków do niepodległej i demokratycznej Rzeczypospolitej, ilustrujące i dokumentujące to, co wówczas przykuwało uwagę opinii publicznej – działalność NSZZ „Solidarność”, obrady Okrągłego Stołu, tworzenie Komitetów Obywatelskich, kampanię wyborczą w czerwcu 1989 roku, powstanie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, pierwsze powszechne wybory Prezydenta RP, pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory do Senatu. Dzięki internetowej bazie w jednym miejscu można będzie zapoznać się z archiwalnymi dokumentami, fotografiami, plakatami i drukami ulotnymi, posłuchać nagrań dźwiękowych i obejrzeć nagrania filmowe.
Honorowy patronat nad projektem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Na stronach internetowych projektu już dziś znajduje się wiele materiałów poświęconych niezwykłym czasom zmiany ustroju w naszym kraju. Obejrzeć można między innymi plakaty i ulotki wyborcze w wyborach do sejmu i senatu z 1989 roku, albo przeczytać wspomnienia senatorów I kadencji.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ma w swych zasobach cenny zbiór wydawnictw drugiego obiegu z lat 1976-1992. Materiał dokumentujący transformację ustrojową w Polsce w latach 1989-1991 obejmuje około 300 tytułów czasopism i biuletynów (łącznie około 600 zeszytów). Część tych dokumentów udostępniana jest w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej i trafi także do „Archiwów Przełomu”.

I jeszcze kilka zdjęć z jednego ze spotkań uczestników projektu... (bm)LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...