poniedziałek, 30 sierpnia 2010

"W drodze" - wersja cyfrowa

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa udostępnia bardzo interesującą kolekcję kolejnych numerów emigracyjnego dwutygodnika „W drodze” . Pismo ukazywało się w latach 1943 -1946 w Jerozolimie i podejmowało wszystkie aktualne problemy polskiego wychodźstwa. Zajmowano się więc kulturą, polityką, religią, omawiano sytuację na frontach, a także publikowano małe formy literackie oraz recenzowano twórczość polskich poetów i pisarzy. Redaktorem naczelnym „W drodze” był Wiktor Weintraub, a później Zdzisław Broncel. Na łamach „W drodze” po raz pierwszy ogłoszono m.in. Banię z poezją Władysława Broniewskiego oraz Zmowę nieobecnych Marii Kuncewiczowej.

W pierwszym numerze pisma, 1 kwietnia 1943 roku, redakcja tak określała cele swego przedsięwzięcia:

 W ciągu ostatniego roku przedostało się z ZSRR na Bliski i Środkowy Wschód sto kilkadziesiąt tysięcy Polaków, wojska i ludności cywilnej. Wschód - Persja, Irak, Palestyna, Egipt, Afryka wschodnia, Indie - stał się w ten sposób terenem najliczniejszej polskiej emigracji wojennej.
Ludzie ci w ciągu dwóch pierwszych lat wojny, w czasie swojego poniewolnego pobytu w Rosji, byli odcięci od wszystkich kontaktów ze światem, a i dziś przebywają w krajach, w których kontakt ten jest raczej trudny.
A tymczasem świat znalazł się dziś na ostrym zakręcie. Zachodzą w nim przełomowe zmiany, które zaważą nie tylko na bezpośrednim wyniku wojny, ale i na ukształtowaniu się stosunków po wojnie wszędzie, także i w Polsce. Wiemy, że z obecnej zawieruchy wojennej wyłoni się nowa struktura polityczna świata oraz nowy układ sił. Wiemy, że Polska, do której wrócimy, będzie na pewno inna od tej, z jakiej wyszliśmy. Inna o wszystkie potworne doświadczenia wojny i okupacji. Inna tak, jak inny będzie świat powojenny od tego, który pożegnaliśmy we wrześniu 1939 r. Inna o tyle, o ile my sami przez te lata wojny zmieniliśmy się i jeszcze zmienimy.
Skoro elementarnym obowiązkiem i najwyższą ambicją naszą jest świadome kształtowanie losów przyszłej Polski, musimy wyczuwać puls zachodzących zmian, mieć oczy szeroko otwarte na to wszystko, co się w świecie dzisiaj dzieje. Musimy się w świecie tym orientować. Ułatwić uchodźstwu polskiemu na Wschodzie tę orientację zarówno w wielkich zagadnieniach wszpółczesnej polityki, jak i w możliwościach oraz perspektywach przyszłej Polski - to główne zadanie, jakie pismo nasze sobie stawia, i najpoważniejsza legitymacja jego istnienia.

Kolekcja prezentowana przez ZBC liczy 63 numery dwutygodnika (w tym dwa są podwójne) i są to wszystkie, zeszyty, jakie się ukazały. (bm)

środa, 25 sierpnia 2010

Bejsbol w bibliotece

Zbiory bibliotek - także bibliotek cyfrowych - to nie tylko książki i czasopisma... To wiele wiele innych, różnorodnych i ciekawych kolekcji.
Biblioteka Kongresowa w Waszyngtonie mianem "skarbu" określa swoją kolekcję kart bejsbolowych... :-) Jest to zbiór 2100 kart z lat 1887-1914 dołączanych do paczek papierosów i pokazujących mecze, wydarzenia
i przede wszystkim zawodników grających w bejsbol. Karty zebrał i przechował w specjalnym albumie Benjamin K. Edwards, a Biblioteka Kongresowa otrzymała cały zbiór w darze od kolejnych właścicieli w 1954 roku.
Całą kolekcję można obejrzeć tu; a u nas jedna karta na zachętę. (bm)

poniedziałek, 9 sierpnia 2010

Warszawski sierpień

Każdego roku w sierpniu wspominamy bohaterskie i tragiczne wydarzenia, jakie rozegrały się w okupowanej Warszawie w 1944 roku.

 Muzeum Powstania Warszawskiego w bardzo interesujący sposób propaguje wiedzę o powstaniu na swych stronach internetowych. Warto tam zajrzeć.

Przede wszystkim możemy odbyć wirtualną wycieczkę po muzeum i obejrzeć najciekawsze eksponaty i archiwalne zdjęcia, poczytać powstańczą prasę, dokładnie - dzień po dniu - prześledzić historię powstania. I poznać wszystkich walczących o wolną Warszawę. Na stronie funkcjonuje bowiem także Wirtualny Mur Pamięci. Nawiązuje on do zbudowanego w okalającym budynek muzeum Parku Wolności 156-metrowego Muru Pamięci. Znajdą się na nim wyryte na rzędach szarych, granitowych płyt nazwiska tysięcy powstańców, którzy polegli w walkach w sierpniu i wrześniu 1944 r. Dotychczas jest tam ponad 9 tysięcy nazwisk, ich lista jest stale uzupełniana. Na murze figuruje imię, nazwisko, pseudonim i stopień wojskowy powstańca. Nazwiska są weryfikowane na podstawie dokumentów archiwalnych, list PCK i innych źródeł.

Inną ciekawą inicjatywą Muzeum Powstania Warszawskiego jest Archiwum Historii Mówionej. Jego tworzenie zapoczątkowano w październiku 2004 roku. Głównym zadaniem Archiwum jest utrwalenie relacji kilku tysięcy żołnierzy Armii Krajowej – uczestników Powstania Warszawskiego, żyjących dzisiaj w Polsce i za granicą. Obecnie stanowią oni pokolenie osiemdziesięciolatków, jest to więc ostatnia chwila na uwiecznienie ich wspomnień. Do tej chwili przeprowadzono 2000 wywiadów. Są to kilkugodzinne często nagrania – niezwykle cenne relacje świadków tamtych dni. Wszystkie relacje są utrwalane w wersji elektronicznej i publikowane na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapisy filmowe rozmów będą też sukcesywnie udostępniane w czytelni Muzeum, część z nich dostępnych jest na kanale youtube.

Na stronach Muzeum poczytać można także Encyklopedię Powstania, zapoznać się z powstańczymi biogramami i dowiedzieć o wielu wielu ciekawych przedsięwzięciach podejmowanych przez placówkę.

Pomyślcie w sierpniu o tamtych gorących dniach... (bm)


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...