piątek, 22 listopada 2013

SKEP jako baza pełnych tekstów

Baza SKEP (System Komputerowej Ewidencji Publikacji) znana jest autorom z Uniwersytetu Zielonogórskiego głównie jako baza bibliograficzna, dokumentująca dorobek naukowy pracowników i doktorantów uczelni.
Warto przypomnieć, że SKEP daje też autorom możliwość umieszczania w bazie własnych prac w pełnym tekście. Taka funkcja m. in. znacznie ułatwia studentom dotarcie do prac wykładowców, pozwala także na propagowanie dorobku naukowego w internecie.

Jak opublikować swój tekst w bazie SKEP?

Każdy autor może w prosty sposób zrobić to samodzielnie. Dokładne wskazówki znajdują się na stronie domowej SKEP-u w zakładce Przesyłanie plików źródłowych/Pytania i odpowiedzi.

Wskażmy tutaj najważniejsze kroki:

1. Artykuł/tekst, który chcemy dołączyć do bazy musi najpierw posiadać w SKEP-ie opis bibliograficzny sporządzony przez pracowników Biblioteki UZ. Dopiero do tego opisu można dodać plik z publikacją.

2. Każdy autor dodający swoją publikację do bazy powinien posiadać własne konto dostępowe SKEP oraz aktywny moduł SKEP-PLIKI. Należy w tej sprawie zgłosić się do administratora Państwa danych w systemie PERS.

3. Na dysku komputera zapisać należy plik (najlepiej w formacje pdf o maksymalnej wielkości 10 MB), który chcemy dołączyć do bazy.

4. Przy pomocy własnego loginu i hasła logujemy się do swojego konta dostępowego na podstronie Przesyłanie plików źródłowych

5. System przekieruje nas do spisu wszystkich naszych publikacji dostępnych w bazie. Przy opisie bibliograficznym każdej publikacji pojawi się zielony napis Prześlij pliki.6. Wybieramy opis publikacji, do której chcemy dołączyć plik i korzystamy z zielonego przycisku. Odnajdujemy odpowiedni plik na dysku naszego komputera. Na formatce wstawiania pliku możemy też umieścić/zmienić opis naszego materiału - będzie on widoczny na stronie www. Kończymy czynność, uaktywniając przycisk Załaduj plik do bazy danych.


I to już wszystko, czytelnicy od tego momentu mogą pobierać przesłany plik z tekstem artykułu/rozdziału. Na spisie naszych publikacji na stronie www przy opisie bibliograficznym pojawi się przycisk Pobierz pliki źródłowe. Będzie oczywiście mógł z niego skorzystać każdy wchodzący na stronę www.Kliknięcie na przycisk przenosi na podstronę załadowanej publikacji, skąd bezpośrednio można już pobrać plik dołączony do bazy. Wystarczy kliknąć na nazwę pliku.


Zachęcamy wszystkich autorów z Uniwersytetu Zielonogórskiego do korzystania z tej funkcji systemu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów zapraszamy do kontaktu z Działem Informacji Naukowej BUZ. (bm)


piątek, 8 listopada 2013

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ma nową siedzibę!

Już przeszło miesiąc, od 1 października 2013 roku, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego pracuje w nowym gmachu. Studenci i pracownicy uczelni zyskali nowoczesne i funkcjonalne miejsce do pracy, nauki, spotkań. Budynek sfinansowany został ze środków unijnych oraz dotacji MNiSW, zaprojektował go zespół z Biura Architektonicznego NOW pod kierownictwem Andrzeja Owczarka, a wykonała firma Skanska. Obiekt ma na swoim koncie już pierwsze sukcesy: otrzymał zaszczytne wyróżnienie Lubuskiego Mistera Budowy 2012 w kategorii budownictwo użyteczności publicznej. Największym jednak osiągnięciem biblioteki będą zadowoleni i licznie odwiedzający ją czytelnicy. Bardzo na to liczymy!

A tak wyglądały pierwsze dni w nowej bibliotece:Więcej o nowoczesnym gmachu Biblioteki UZ można przeczytać tu. (bm)

poniedziałek, 11 lutego 2013

Archiwa Przełomu - uczestniczymy w projekcie

Po długiej nieobecności - za co bardzo przepraszamy naszych wiernych Czytelników - wracamy.  W nowej szacie graficznej i z nowymi pomysłami.

Dziś przeczytajcie o projekcie, w którym bierzemy udział, o "Archiwach Przełomu".

Wspólne przedsięwzięcie Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP ma na celu zebranie, opracowanie, zdigitalizowanie oraz umieszczenie w sieci we wspólnym katalogu dokumentów archiwalnych odnoszących się do lat transformacji ustrojowej w Polsce. Dokumenty te, dziś rozproszone, zostaną w ten sposób udostępnione szerokiemu gronu odbiorców - wszystkim zainteresowanym najnowszą historią Polski.

W „Archiwach Przełomu” znajdą się materiały obrazujące drogę Polaków do niepodległej i demokratycznej Rzeczypospolitej, ilustrujące i dokumentujące to, co wówczas przykuwało uwagę opinii publicznej – działalność NSZZ „Solidarność”, obrady Okrągłego Stołu, tworzenie Komitetów Obywatelskich, kampanię wyborczą w czerwcu 1989 roku, powstanie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, pierwsze powszechne wybory Prezydenta RP, pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory do Senatu. Dzięki internetowej bazie w jednym miejscu można będzie zapoznać się z archiwalnymi dokumentami, fotografiami, plakatami i drukami ulotnymi, posłuchać nagrań dźwiękowych i obejrzeć nagrania filmowe.
Honorowy patronat nad projektem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Na stronach internetowych projektu już dziś znajduje się wiele materiałów poświęconych niezwykłym czasom zmiany ustroju w naszym kraju. Obejrzeć można między innymi plakaty i ulotki wyborcze w wyborach do sejmu i senatu z 1989 roku, albo przeczytać wspomnienia senatorów I kadencji.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ma w swych zasobach cenny zbiór wydawnictw drugiego obiegu z lat 1976-1992. Materiał dokumentujący transformację ustrojową w Polsce w latach 1989-1991 obejmuje około 300 tytułów czasopism i biuletynów (łącznie około 600 zeszytów). Część tych dokumentów udostępniana jest w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej i trafi także do „Archiwów Przełomu”.

I jeszcze kilka zdjęć z jednego ze spotkań uczestników projektu... (bm)LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...