poniedziałek, 30 sierpnia 2010

"W drodze" - wersja cyfrowa

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa udostępnia bardzo interesującą kolekcję kolejnych numerów emigracyjnego dwutygodnika „W drodze” . Pismo ukazywało się w latach 1943 -1946 w Jerozolimie i podejmowało wszystkie aktualne problemy polskiego wychodźstwa. Zajmowano się więc kulturą, polityką, religią, omawiano sytuację na frontach, a także publikowano małe formy literackie oraz recenzowano twórczość polskich poetów i pisarzy. Redaktorem naczelnym „W drodze” był Wiktor Weintraub, a później Zdzisław Broncel. Na łamach „W drodze” po raz pierwszy ogłoszono m.in. Banię z poezją Władysława Broniewskiego oraz Zmowę nieobecnych Marii Kuncewiczowej.

W pierwszym numerze pisma, 1 kwietnia 1943 roku, redakcja tak określała cele swego przedsięwzięcia:

 W ciągu ostatniego roku przedostało się z ZSRR na Bliski i Środkowy Wschód sto kilkadziesiąt tysięcy Polaków, wojska i ludności cywilnej. Wschód - Persja, Irak, Palestyna, Egipt, Afryka wschodnia, Indie - stał się w ten sposób terenem najliczniejszej polskiej emigracji wojennej.
Ludzie ci w ciągu dwóch pierwszych lat wojny, w czasie swojego poniewolnego pobytu w Rosji, byli odcięci od wszystkich kontaktów ze światem, a i dziś przebywają w krajach, w których kontakt ten jest raczej trudny.
A tymczasem świat znalazł się dziś na ostrym zakręcie. Zachodzą w nim przełomowe zmiany, które zaważą nie tylko na bezpośrednim wyniku wojny, ale i na ukształtowaniu się stosunków po wojnie wszędzie, także i w Polsce. Wiemy, że z obecnej zawieruchy wojennej wyłoni się nowa struktura polityczna świata oraz nowy układ sił. Wiemy, że Polska, do której wrócimy, będzie na pewno inna od tej, z jakiej wyszliśmy. Inna o wszystkie potworne doświadczenia wojny i okupacji. Inna tak, jak inny będzie świat powojenny od tego, który pożegnaliśmy we wrześniu 1939 r. Inna o tyle, o ile my sami przez te lata wojny zmieniliśmy się i jeszcze zmienimy.
Skoro elementarnym obowiązkiem i najwyższą ambicją naszą jest świadome kształtowanie losów przyszłej Polski, musimy wyczuwać puls zachodzących zmian, mieć oczy szeroko otwarte na to wszystko, co się w świecie dzisiaj dzieje. Musimy się w świecie tym orientować. Ułatwić uchodźstwu polskiemu na Wschodzie tę orientację zarówno w wielkich zagadnieniach wszpółczesnej polityki, jak i w możliwościach oraz perspektywach przyszłej Polski - to główne zadanie, jakie pismo nasze sobie stawia, i najpoważniejsza legitymacja jego istnienia.

Kolekcja prezentowana przez ZBC liczy 63 numery dwutygodnika (w tym dwa są podwójne) i są to wszystkie, zeszyty, jakie się ukazały. (bm)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...