poniedziałek, 28 lutego 2011

Powstaje Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych


Trwają prace nad utworzeniem cyfrowego ogólnodostępnego, ponadregionalnego, multidyscyplinarnego i pełnotekstowego Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Projekt realizowany jest od marca 2010 do marca 2014 i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W tworzonym repozytorium znajdą się zdigitalizowane publikacje naukowe, materiały archiwalne, dokumentacja badań oraz świadectwa piśmienniczego dziedzictwa kulturowego ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek wchodzących w skład Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych, na którego czele stoi Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

Do Konsorcjum należą:
  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,
  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk,
  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk,
  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk,
  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk,
  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk,
  Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk,
  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk,
  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk,
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk,
  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk,
  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

Projekt przewiduje cyfryzację ponad 25 tysięcy publikacji (co jest jedynie niewielką częścią zbiorów instytutów wchodzących w skład Konsorcjum) i jest wstępem do dalszych prac nad digitalizacą materiałów zajdujących się w kolekcjach Konsorcjum.
Dzięki realizacji projektu zasoby Internetu wzbogacą się o o wartościowe polskie treści publikacji naukowych - monografii, czasopism, wydawnictw seryjnych, map i atlasów - z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych oraz humanistycznych.

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych będzie otwartą dla wszystkich platformą dostępu do cyfrowych zbiorów zarówno dla środowiska naukowców, pracowników gospodarki, pracowników informacji naukowej, ale też uczniów, studentów i całego społeczeństwa.
Zdigitalizowane zbiory będą udostępnione w Internecie na platformie Repozytorium utworzonego za pomocą systemu dLibra, który jest standardem obecnie używanym w Polsce. (bm)

Informacja za serwisem Otwarta Nauka oraz stroną internetową Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...